Woningbouw locatie Zuidwijk dichterbij

Met de aangekondigde verhuizing van stomerij Medo Clean is woningbouw op de locatie Zuidwijk in Koudekerk a/d Rijn een stap dichterbij. Op de voormalige bedrijfslocatie van Zuidwijk Carrosserieën wordt, als onderdeel van het project Tussen de Kerken, samen met woningbouwcorporatie Habeko gezorgd voor 16 sociale huurwoningen.

Ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem heeft ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West. Vanaf 1 juni 2017 ligt het plan en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is op ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Start bouw Dorpsstraat 55 – Tussen de Kerken

Rond de jaarwisseling start de sloop en herbouw van Dorpsstraat 55. R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V. zal de bouw voor haar rekening nemen. Het pand kan vanaf 1 juli 2017 als kerkelijk centrum in gebruik genomen worden. Onder Dak komt dan vrij ten behoeve van de verdere ontwikkeling Tussen de Kerken.

Brugdek Maximabrug geplaatst nabij Hoogewaard

In juli 2016 is het uit twee delen bestaande brugdek van de Maximabrug geplaatst. De definitieve oplevering van de brug vindt plaats in december 2016. Bedrijventerrein Hoogewaard, en dus ook het terrein van Vibu Projectontwikkeling, wordt dankzij de nieuwe brug zeer goed ontsloten via de N11 (5 minuten) en de A4 (10 minuten).

Succesvolle tweede informatieavond Tussen de Kerken

Op 27 juni vond de tweede informatieavond plaats voor omwonenden en belangstellenden over Tussen de Kerken. Deze keer werden de plannen voor de appartementen getoond, met daarbij gevels van de panden, mogelijke plattegronden en een beeld van de omgeving en het landschap rondom de appartementen.

Tweede informatieavond Tussen de Kerken

Op maandag 27 juni 2016 is er voor de tweede keer een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden over nieuwbouw ‘Tussen de Kerken’. Er wordt met name ingezoomd op de uitgewerkte plannen voor de appartementen. De avond wordt gehouden in Onder Dak, Dorpsstraat 57 te Koudekerk aan den Rijn, van 19.30 – 21.00 uur.

Samenwerkingsovereenkomst Leimuiden-West getekend

Op 17 december 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Kaag en Braassem, voetbalvereniging Kickers ’69, tennisvereniging Leimuiden en Vibu Projectontwikkeling met betrekking tot de plannen voor Leimuiden-West.

Haalbaarheidsstudie Leimuiden-West gepresenteerd aan raadsleden

Op 30 september 2015 zijn de resultaten van de haalbaarheidsstudie met betrekking tot Leimuiden-West gepresenteerd aan de raadsleden en andere geïnteresseerden. Door de voorzitters van tennisvereniging Leimuiden en voetbalvereniging Kickers ’69 is ook een toelichting gegeven.

Veel belangstelling informatieavond Tussen de Kerken

Op 29 juni 2015 zijn de plannen voor woningbouw tussen de twee kerken gepresenteerd en is ingezoomd op de verschillende deelprojecten. Tevens was er de mogelijkheid om op de locatie van de ondergaande zon te genieten en kon het uitzicht op de polder bekeken worden.

Informatieavond Tussen de Kerken

Op maandag 29 juni 2015 is er een informatieavond voor belangstellenden over het project Tussen de Kerken. De avond wordt gehouden in Onder Dak, Dorpsstraat 57 te Koudekerk a/d Rijn van 19.30 – 21.00 uur.