Midden in het Groene Hart, in Koudekerk aan den Rijn, staat het kantoor van Vibu Projectontwikkeling, een eigentijdse en daadkrachtige ontwikkelaar. Vibu Projectontwikkeling richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van projecten waarmee in een maatschappelijke behoefte wordt voorzien. ‘Lastige’  locaties, als een oude vuilstortplaats of een verouderd of vervuild bedrijventerrein, krijgen een nieuwe toekomst. Vibu Projectontwikkeling levert daarmee steeds weer een duurzame bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Voor Vibu Projectontwikkeling bestaan er geen problemen, alleen maar oplossingen!

Vibu Projectontwikkeling is actief in het Groene Hart en is goed bekend met de lokale overheden, grondeigenaren en andere betrokken partijen. Iedere opgave start met een zorgvuldige analyse van de omgeving: de wensen van de direct betrokkenen, de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de verschijningsvorm van de bebouwing, etc. Met respect voor bestaande kwaliteiten wordt aan de locaties een passende en toekomstbestendige invulling gegeven. Landschap, natuur en recreatie maken een prominent onderdeel uit van de ontwikkeling.

Vibu Projectontwikkeling is met recht een ontwikkelaar met oog voor het landschap!