Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem heeft ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West. Vanaf 1 juni 2017 ligt het plan en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is op ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.