De historische kern van Koudekerk ligt letterlijk ‘tussen de kerken’. Het is een prachtig lintdorp op de oeverwal langs de Oude Rijn. Aan de Dorpsstraat staat een groot aantal (rijks)monumenten. Het lint is fantastisch gelegen tussen de Oude Rijn (zuid) en het open polderlandschap (noord).

tussenIn de gemeentelijke visie ‘Vitale Kernen’ is juist dit gebied aangewezen als speerpunt voor dorpsuitbreiding in combinatie met landschapsbouw en kwaliteitsverbetering. Het doel is om huishoudens, die nu noodgedwongen verhuizen naar omliggende gemeenten te behouden voor het dorp. Dit is goed voor de sociale cohesie en het voorzieningenniveau.

Vibu Projectontwikkeling wil concreet invulling geven aan dit beleid door de dorpsuitbreiding te combineren met het versterken van de landschappelijke kwaliteiten, het woningbouwprogramma zorgvuldig af te stemmen op de woonbehoefte en een kwaliteitsslag te maken door de verrommeling aan te pakken.

De opgave is om kleinschalige herontwikkelingen tussen de kerken in te passen in de bestaande polderstructuur. De locaties kunnen daarmee een overzichtelijke ‘dorpse maat’ behouden. Het zicht op de polder kan versterkt worden en landschapselementen (watergangen, bomenrijen) kunnen worden geaccentueerd. De beeldkwaliteit van de nieuwbouw moet afgestemd worden op de karakteristieke architectuur aan de Dorpsstraat. Het streven is om de parkeerplaatsen via slimme oplossingen uit het zicht te situeren.

Bestaande kwaliteiten worden versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Met respect voor het landschap wordt gebouwd aan een historische maar toekomstbestendige vitale kern!

Klik hier voor meer informatie over Tussen de Kerken.