De gemeente Kaag en Braassem heeft het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een integrale ontwikkeling van Nieuwe Rede. De aanleiding voor de studie waren de verschillende signalen die bij de gemeente binnen kwamen van partijen die ontwikkelingen voor ogen hebben in dit deel van Leimuiden.

Vier partijen hebben gezamenlijk een haalbaar en integraal schetsontwerp opgesteld. De voetbalvereniging S.V. Kickers ’69 gaat een bestaand veld omvormen tot een kunstgrasveld. De tennisvereniging Leimuiden kan uitbreiden met een volwaardige tennisbaan en een minibaan voor de jeugd.

Vibu Projectontwikkeling neemt de ontwikkeling ter hand van Meerewijck 3 en het meest westelijk gelegen voetbalveld.

Hiermee wordt vormgegeven aan een aantal wensen van de gemeente: een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod.

Met de ontwikkelingen in Leimuiden-West levert Vibu Projectontwikkeling een structurele bijdrage aan de leefbaarheid van Leimuiden als ‘vitale kern’ in de gemeente Kaag en Braassem!

Klik hier voor meer informatie over dit project.