Het bedrijventerrein Hoogewaard is in de Visie Oude Rijnzone aangewezen voor herstructurering en uitbreiding. Vibu Projectontwikkeling bezit een terrein aan de noordoostzijde van het bedrijventerrein, dat sinds 2017 is ontsloten door de Maximabrug. Hier zal het bedrijventerrein uitbreiden en de nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd worden. Medio 2021 is het HMC (hogere milieucategorie) terrein, waar bedrijven tot en met categorie 4.2 zich kunnen vestigen, beschikbaar. 

De Hoogewaardse polder is een stuwwal tussen twee (voormalige) Rijnarmen. De polder ligt hoger dan de andere Koudekerkse polders, om deze reden is hier tussen 1960 en 1990 het ‘nieuwe’ dorp Koudekerk aan den Rijn gebouwd. Ook is in deze polder het Bedrijventerrein Hoogewaard gevestigd. Van origine vooral gerelateerd aan de (transport)mogelijkheden van de Oude Rijn.

De belangrijkste thema’s bij de herstructurering en de uitbreiding zijn de bereikbaarheid, de functionaliteit, de ruimtelijke kwaliteit, de toekomstbestendigheid en een efficiënt ruimtegebruik. Thema’s waarmee Vibu Projectontwikkeling zich goed kan identificeren. Rond het vernieuwde bedrijventerrein zal een groene zoom worden aangelegd als een groene buffer tussen het landschap en de bedrijven. Een krachtig, landschappelijk element, waarmee het bedrijventerrein zorgvuldig wordt ingepast in het landschap.

Heeft u interesse in een bedrijfskavel? Neem contact op via 071-3412489.